Privaatsusavaldus

GREENALL OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta teie privaatsust ja töödelda teie isikuandmeid kooskõlas kehtivate andmekaitseseadustega ja andmetöötluse heade tavadega.

 

GREENALL OÜ kogub ja kasutab teie isikuandmeid (nagu nimi, e-posti aadress ja telefoninumber) mitmel eesmärgil, sealhulgas teile meie teenuste osutamiseks ja teie rahulolu parandamiseks.

 

See privaatsusavaldus kirjeldab lühidalt, kuidas GREENALL OÜ teie isikuandmeid töötleb. Samuti teavitame Teid sellest, kuidas Teie isikuandmeid teatud olukordades kasutatakse, sh turunduseks ja GREENALL OÜ-sse tööle kandideerimisel, GREENALL OÜ-ga lepingu sõlmimisel ja teatud grupi veebisaitide (“veebilehed”) kasutamisel.

 

Privaatsusavalduse sisu:

Miks me teie isikuandmeid töötleme?

Meil võib teie isikuandmete kogumiseks olla mitu põhjust. Andmetöötluse kohta leiate üksikasjalikumat teavet temaatilistest privaatsusavaldustest, näiteks kliendi ja sidusrühma privaatsusavaldusest.

GREENALL OÜ andmetöötluse peamine põhjus on teiega seotud õiguste teostamine ja kohustuste täitmine. Kui olete näiteks klient, kogume teie isikuandmeid selleks, et pakkuda teile teavet ja teenuseid, täiustada ja parandada teie rahulolu, hallata ja arendada meievahelist suhtlust ning suhelda teiega tõhusamalt.

Millist liiki isikuandmeid teilt kogume?

Peamiselt kogume isikuandmeid otse teilt. Võite meile andmeid edastada näiteks juhul, kui võtate meiega ühendust, saadate meile tagasisidet, osalete meie korraldatud koolitusel, registreerute meie teenuste kasutajaks, kandideerite töökohale või tellite meilt uudiskirju või muid materjale.

Tavaliselt kogume järgmisi andmeliike:

 

 • Identifitseerimis- ja kontaktandmed, sealhulgas teie nimi, ettevõte, meiliaadress ja telefoninumber;
 • teie kontol olev teave, sealhulgas suhtluseelistuste sätted, meie toodete vastu ilmutatud huvi ning GREENALL OÜ toodete ja teenuste kasutusandmed;
 • tehnilised andmed, sealhulgas teie IP-aadress.

 

Teie otsustate, kas soovite meile oma isikuandmed avaldada või mitte. Kui te ei soovi meile oma isikuandmeid avaldada, ei pruugi meil olla võimalik täita teie taotlusi, sealhulgas kasutajaks registreerumine, töökohale kandideerimise avalduse läbi vaatamine või teile meie toodete ja teenuste pakkumine.

Vajaduse korral võime kasutada ka kolmanda isiku küpsiseid ja muud sarnast tehnoloogiat. Küpsiste kohta leiate lisateavet teemast „Mis on küpsised ja kuidas neid sellel veebisaidil kasutatakse?“

Kuidas teie isikuandmeid kasutame?

Teie isikuandmete kasutamise viis oleneb nende andmete kogumise algsest eesmärgist. Allpool on toodud mõni näide, mis aitab teil mõista meie isikuandmete töötlemise tavasid. Üksikasjalikumat teavet leiate temaatilistest privaatsusavaldustest.

Üldiselt on meil teie isikuandmete kasutamiseks järgmised põhjused:

 

 • teile (või teie tööandjale) toodete ja teenuste müümine;
 • teilt (või teie tööandjalt) toodete ja teenuste hankimine;
 • teile (või teie tööandjale) toodete ja teenuste tarnimine;
 • klientidele müüdud toodete või teenuste kasutajatoe pakkumine;
 • küsitluste korraldamine;
 • veebisaidi töökorras hoidmine ja selle töö optimeerimine;
 • turundustegevusega seotud suhtlus;
 • GREENALL OÜ rajatiste kaitsmine ja neile juurdepääsevate isikute jälgimine;
 • värbamine või
 • meie juriidiliste ja lepingujärgsete kohustuste täitmine.

Kas edastame teie isikuandmeid muudele osapooltele?

Meie nimel koguvad, säilitavad ja töötlevad isikuandmeid kolmandad isikud, näiteks teenuseosutajad. Need teenuseosutajad võivad teie isikuandmeid töödelda ainult mahus, mis on vajalik meie tellitud teenuse osutamiseks. Ilma teie nõusolekuta on kolmandatel isikutel keelatud kasutada teie isikuandmeid oma tegevuse reklaamimiseks.

 

Teie privaatsuse kaitsmiseks kohustame kõiki meie teenuseosutajaid tagama mis tahes neile edastatud isikuandmete konfidentsiaalsust ning kasutama piisavaid kaitsemeetmeid. Samuti peavad kolmandad isikud järgima andmetöötlusega seoses sõlmitud lepinguid ning kohaldatavaid isikuandmete kaitset käsitlevaid õigusakte.

 

GREENALL OÜ võib teie isikuandmeid avaldada või edastada ka GREENALL OÜ siseselt.
Üldjuhul ei edastata teie isikuandmeid EL-ist väljapoole. Kui teie isikuandmed edastatakse välismaale, veendume andmeedastuse turvalisuse tagamiseks alati selles, et andmete edastamiseks oleks olemas õiguslik alus ja et järgitaks kõiki andmete edastamisele kohaldatavaid määruseid.

Kui kaua teie isikuandmeid säilitame?

Teie isikuandmeid säilitatakse ainult seni, kuni need on vajalikud vastavate andmetega seotud õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks. Sellegipoolest erinevad need õigused ja kohustused olenevalt asjaoludest, mistõttu leiate säilitamisperioodide kohta üksikasjalikumat teavet temaatilistest privaatsusavaldustest.

 

Kõik isikuandmed kustutatakse või muudetakse anonüümseks kohe, kui need pole enam vajalikud.

Mis on küpsised ja kuidas neid sellel veebisaidil kasutatakse?

Veebisaidi töö parandamiseks ja veebisaidikülastuste kohta teabe kogumiseks kasutame sellel veebisaidil küpsiseid.

 

Küpsised on teie arvuti kõvakettale salvestatavad väikesed failid, mida veebisait kasutab teie arvuti tuvastamiseks. Võime kasutada nii küpsiseid, mis salvestatakse teie arvutisse jäädavalt (püsiküpsised), kui ka küpsised, mis kaovad pärast seda, kui olete brauseri sulgenud (seansiküpsised).

 

Näiteks aitavad küpsised meil koguda teie arvuti, IP-aadressi, operatsioonisüsteemi ja brauseritüübi andmeid. Selliste andmete hulka kuulub tavaliselt teave, mille abil pole võimalik kindla kasutajaga seotud andmeid tuvastada. Sellegipoolest võib küpsiste kogutava teabega seostada teie isikuandmed juhul, kui meil on teie isikuandmed.

 

Küpsiste abil kogutud andmeid kasutatakse statistika ja analüüside tegemiseks, sealhulgas veebisaidikülastuste statistika tegemiseks, veebisaidi ja/või GREENALL OÜ muude toodete ja teenuste kasutatavuse parandamiseks tehtavate uuringute korraldamiseks, veebisaidi kõige populaarsema sisu kindlaksmääramiseks ning veebisaidi optimeerimiseks.

 

Meie veebisaidil kasutatakse kolmandate isikute tööriistu, mille funktsioonid võimaldavad näiteks jagada sisu suhtlusmeedias ja korraldada küsitlusi. Mõnel juhul võivad need kolmandate isikute tööriistad salvestada teie arvutisse küpsiseid ja kasutada jälgimistehnoloogiat, et isikupärastada teile pakutavat kasutuskeskkonda või näidata sihitud reklaame. Küpsisepakkujate privaatsuseeskirjade kohta käivad üksikasjad leiate vastavatest privaatsusavaldustest.

 

Küpsised saate keelata brauserisätete ja teatud funktsioonide abil. Kui teil on sellel veebisaidil kasutatavate küpsistega seoses mõni mure, soovitame teil üle vaadata brauserisätted, kuna vaikimisi võivad küpsised teie brauseris lubatud olla. Sellegipoolest võtke arvesse, et selle veebisaidi teatud osad vajavad eelduspäraseks töötamiseks küpsiseid. Kui keelate brauserisätetes küpsiste kasutamise, ei pruugi teil enam olla võimalik veebisaidi selliseid osi kasutada.

Kuidas teie isikuandmeid kaitseme?

Kõigi meie valduses olevate isikuandmete tõhusaks kaitsmiseks piirab GREENALL OÜ kolmandate isikute juurdepääsu andmetele ning rakendab selleks vastavasisulisi suuniseid, meetodeid ja kaitsemeetmeid. Samuti piirame oma töötajate ja teenuseosutajate juurdepääsu isikuandmetele: isikuandmetele pääsevad juurde ainult isikud, kes peavad isikuandmeid kasutama oma töökohustuste täitmiseks.

Millised on isikuandmete töötlemisega seoses teie õigused?

Teil on õigus vaadata läbi kõik isikuandmed, mis me teie kohta kogunud oleme, ning lasta meil eemaldada või parandada mis tahes valed, tarbetud, mittetäielikud või aegunud isikuandmed. Samuti on teil õigus keelduda otseturundusest või võtta tagasi selle kohta antud nõusolek.

 

Eespool nimetatud õiguste teostamiseks ja/või teie isikuandmete kasutamisega seotud muredest teatamiseks võtke meiega ühendust. Meie kontaktandmed leiate allolevast jaotisest „Kuidas meiega ühendust võtta?“ ja temaatilistest privaatsusavaldustest.

 

Anname endast parima, et vastata kõigile küsimustele, mis teil teie isikuandmete töötlemise kohta on. Kui te pole meie antud vastuste või kasutatavate meetmetega rahul, on teil alati õigus pöörduda riikliku andmekaitse ombudsmani poole.

Mida peaksite teadma enne, kui klõpsate kolmandate isikute veebisaitide linke?

Sellel veebisaidil võib olla kolmandate isikute veebisaitide linke. Võtke arvesse, et GREENALL OÜ ei vastuta mis tahes kolmanda isiku veebisaidi andmekaitse-eeskirjade ega sisu eest. See privaatsusavaldus kehtib ainult meie veebisaitide kohta. Kui avate mõne muu veebisaidi, leiate asjakohast teavet selle privaatsusavaldusest.

Kas sellesse privaatsusavaldusse võidakse teha muudatusi?

Võime alati seda privaatsusavaldust muuta sellest eraldi teatamata. Kehtiv privaatsusavaldus on alati saadaval sellel veebisaidil.

 

Tehtavate muudatustega kursis olemiseks soovitame teil see privaatsusavaldus aeg-ajalt uuesti läbi lugeda.

Kuidas meiega ühendust võtta?

Kui teil on mõni küsimus või taotlus seoses selle privaatsusavaldusega või teie isikuandmetega, mis on GREENALL OÜ valduses, saatke e-kiri järgmisele aadressile:info@greenall.ee

 

Privaatsusavaldust muudeti viimati 25.11.2023